Metodologia de treball

1ª visita:

  • Entrevista dietètica: motiu de consulta, avaluació de l’estat de salut, hàbits dietètics i esportius, gustos, preferències i necessitats

  • Antropometria i anàlisis de composició corporal (bioimpedància i mesures)

  • Proposta alimentaria (dieta) personalitzada i adaptada que s’envia per email ens els següents 3-4 dies

  • Consell nutricional i resolució de dubtes

  • Durada aproximada 1hora


Visites de control i seguiment:

  • Avaluació de resultats, adherència i evolució del tractament dietètic

  • Revisió antropomètrica i de composició corporal (bioimpedància i mesures)

  • Consell nutricional i resolució de dubtes

  • Nova proposta alimentaria si cal

  • Durada aproximada: 30 minuts


Si necessites assessorament nutricional demana la teva cita